Empreses adherides

Videos i presentacions

Presentació

La Taula de Programes d'Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat i Necessitat de Suport es va constituir al juliol de 2001, promoguda pel Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, per tal de coordinar esforços i regular el treball que realitzen les entitats amb programes que usen la metodologia del "Treball amb Suport" (TAS).

La Taula té la finalitat última d'assolir, des de les entitats, la plena integració laboral de les persones amb discapacitat amb ne

cessitat de suport, a través de la unificació d'esforços, l'aglutinació d'estratègies i la millora de resultats d'inserció laboral.

Els seus objectius són els següents:
  • Reflexionar i elaborar propostes que suposin una millora en l'atenció sociolaboral de les persones amb discapacitat.
  • Coordinar l'atenció a les persones amb discapacitat per impulsar la seva integració al mercat laboral.
  • Avaluar els resultats assolits.
  • Elaborar i executar un pla de formació conjunt.
  • Elaborar i dissenyar campanyes i material de difusió publicitària.
  • Planificar i unificar la recerca de llocs de feina.

Totes les entitats adherides desenvolupen serveis d'orientació i inserció laboral adreçats a les persones amb discapacitat i necessitat de suport, segons dades recollides en el Catàleg de Serveis de Treball amb Suport, elaborat per la Taula.

  

Entitats adherides