Empreses adherides

Videos i presentacions

memòria

MEMÒRIA 2016

/ 20/10/2017 / memòria /
MEMÒRIA 2016

MEMORIA 2015

/ 19/06/2017 / memòria /

MEMÒRIA DE RESULTATS
2015
Taula per a la inserció laboral de
persones amb discapacitat amb necessitats
de suport

Memòria 2013

/ 03/04/2014 /

MEMÒRIA 2013

/ 03/04/2014 /
memòria

Memòria de les accions amb dades estadisticas corresponents a 2013 de la Taula per la coordinació