Empreses adherides

Videos i presentacions

Convenio Especial de Seguridad Social

/ 15/03/2013 /

CERMI ( Comite Español de representantes de personas con discapacidad) ha editado una guia explicativa del Real Decreto 156/2013 del 1 de marzo. En ella se explica que por primera vez se establece un instrumento para que las personas con discapacidad que t5engan especiales dificultades para la inserción laboral, puedan cubrir por si mismas y en su totalidad o completar sus carreras de cotización a la Seguridad Social y asi acceder a las prestaciones por  jubilación, pensiones de viudedad, orfanda y a favor de otros familiares.

Nominación internacional al Real Decreto de Empleo con Apoyo

/ 14/02/2013 /

Nominació del  Real Decret 870/2007 de Treball amb suport com a política integradora e innovadora  de la inserció  laboral de les persones amb discapacitat

Pensions Mínimes 2013

/ 03/01/2013 / Eines de treball, IMAS /
Pensions Mínimes 2013

Ja tenim les claus de la revaloració de les pensions.Quant pujarà la nostra pensió?:
- Cap pensionista cobrarà una paga compensatòria única a compte de 2012
- Tots els pensionistes veuran reduït el seu poder adquisitiu
- Les pensions inferiors a 1.000 euros pujaran un 2% en 2013
- Les pensions superiors a 1.000 euros pujaran un 1% en 2013

Aniversari de la Taula

/ 27/11/2012 /

La plataforma d’entitats ‘Taula per a la Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat i Necessitat de Suport’, amb els seus 10 anys de funcionament des de la seva constitució ha demostrat la importància que presenta per a les persones amb discapacitat l’accés a un lloc de treball normalitzat gràcies a l’aplicació d’un model d’inserció que, amb els seus 20 anys de posada en pràctica, s’ha consolidat com un procés eficaç i integrador dintre del mercat laboral obert.

Any 2016 de febrer a novembre

/ 16/11/2012 / Privat, Reunions, Actes /

actes taula Tas febrer  2016

Pàgines

Entitats adherides