Empreses adherides

Videos i presentacions

Metodologia

 

El Treball amb Suport es un sistema de suport individualitzat  i ajuda imprescindible, dirigit a  persones amb discapacitat per a que puguin  desenvolupar  una activitat laboral.

 
 

El model de Treball amb Suport està orientat fonamentalment al treballador amb discapacitat i a les empreses que incorporen aquestes persones com a membres dels seus procesos de producció.

 

 


                                 

           El Treball amb  Suport facilita el procés d'inserció laboral amb les següents accions:

 • Difusió del programa en un sentit ampli (Xarxa Pública d'Orientació, població general, entitats educatives, empreses, serveis socials, agents socials, etc.).
 • Prospecció de llocs de feina.
 • Atenció individualitzada durant tot el procés, partint d'un pla personal centrat en la persona.
 • Orientació i assessorament laboral i/o personal a la persona amb discapacitat i a la seva família.
 • Assessoria tècnica i legal als diferents agents de les empreses col·laboradores.
 • Acompanyament i entrenament en el mateix lloc de treball.
 • Assessorament en adaptacions del lloc de feina i ajudes ergonòmiques.
 • Recerca de suports naturals de l'entorn laboral i social.

 


 

 De forma complementària, es poden dur a terme altres actuacions en funció de la necessitat personal dels usuaris dels programes, com són:

 • Accions de suport a la formació normalitzada.
 • Pràctiques a empreses sumant experiència dintre entorns laborals amb conveni de col·laboració supervisat per la Conselleria de Treball i Formació.
 • Accions d'ajustament personal i social. 

 


El procés de treball es desenvolupa mitjançant les següents fases, que poden incloure una o més de les accions anteriors:

 • Preparació per a la incorporació al mercat laboral, elaborant el perfil professional del candidat al lloc de feina.
 • Recerca de feina personalitzada i recerca activa de feina, assegurant un lloc de treball adequat a cada persona.
 • Adaptació i entrenament en el lloc de treball per a l'adquisició d'aspectes tècnics i relacional necessaris per la integració  plena a l'empresa.
 • Seguiment del procés per assegurar l'èxit laboral i el manteniment del lloc de feina a llarg termini.
 • Autonomia de la persona inserida laboralment: el procés del Treball amb Suport  finalitza quan s'assoleix l'autonomia laboral de la persona amb discapacitat.