Empreses adherides

Videos i presentacions

Fundació Es Garrovers

 

Qui som?

                             La Fundació Es Garrover és una entitat sense ànim de lucre, i la seva finalitat és la inserció laboral de persones amb malaltia mental, en l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca, centrant la seva actuació preferentment a la comarca d'Es Raiguer.

                                         Fou constituïda l'any 2005 per dues entitats:

                                         - L'Ajuntament d'Inca i

                                        -  L'Associació "Es Garrvover"

                              L'Actual patronat el composen membres de l'Ajuntament d'Inca i de l'Ajuntament de Sineu.Ostenta la presidència, tal com defineixen els estatuts, el Batle d'Inca.

                          Ens regim pel principi del treball en equip per elaborar entre tots els menbres de la Fundació (treballadors del CET, professionals, patrons,..) la missió, els objetius i els vaslors de la Fundació.

 

 


 

               Missió

                          La rehabilitació i reinserció social de persones amb malaltia mental através de la inseció laboral, contribuint així mateix al canvi del imaginari social.

 

               Valors

  • Treballar en equip: ser generós, tolerant i solidari; aprendre a veure el treball  com una feina en equip.
  • Tenir cura del material i les instalacions.
  • Preparar-se: atendre a les explicacions per aprendre i poder formar-se per treballar dins i fora de la Fundació.
  • Confiar en els companys i caps; comunicar, aportar pensaments positius i construir.
  • Liderar amb l'exemple: demanar als demés el que et demanes a tu mateix, ser honest.

 

                Que fem?

                             En el moment actual la Fundació gestiona un CET (Centre Especial de Treball) dirigit a persones amb trastorn mental server (TMS), el seu objectiu principal es el de realitzar un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat per assegurar un treball remunerat a través de la nostra unitat productiva de jardineria,organitzada de forma similar a l'empresa ordinaria.

                                        En aquests moments s'ha posat en marxa un nou projecte denominat RAILAB definit com un servei d'acompanyament a l'ocupació de persones amb discapacitat per malaltia mental, que pretén conseguir la inserció dels nostres usuaris al mercat laboral en empresa ordinaria mitjançant la metodologia de feina de treball amb suport.

Localitzacions: 

C/ General Luque  223 -07300.iNCA

Contacte: 
Telèfon: 971 503363
Correu electrònic: fundesga@gmail.com