Empreses adherides

Videos i presentacions

Els inicis a Mallorca

 

Els valors que s’imposaven a finals dels 80 principis dels 90, defensaven  el treball com un element essencial en la vida de qualsevol persona. La incidència del treball  en l’auto estima, en la valoració social i en la inclusió de la persona dins la comunitat, va fer que el treball adquirís per a les persones amb discapacitat  un valor determinant  en la seva vida. No hem de trobar rar que a Mallorca les Administracions públiques i la iniciativa privada, més sensibilitzades, iniciessin l’any 1990 unes accions encaminades aconseguir ocupació real dins el mercat laboral ordinari per a les persones amb discapacitat.
 

   El Treballs amb Suport es va començar a aplicar a Mallorca a l'any 1990, per iniciativa   d'entitats públiques i privades.

  Una de les fites importants per a l'adopció d'aquesta metodologia pels professionals mallorquins va ser l'organització per part del Consell de Mallorca, els dies 2, 3 i 4 de desembre, del I Simposi de treball amb suport que comptà amb la   participació de Paul Wheman, director del Rehabilitation Research and Training Center de la Universitat de Virginia i Cristy Lynch, president de l'European Union Supported Employment. D'aquesta manera Mallorca es convertia en pionera a Espanya en l'aplicació d'aquesta metodologia.

Fins al 1991 la majoria de programes que existien a Mallorca eren bàsicament tallers ocupacionals, tallers formatius i cursos. Les persones amb alguna discapacitat feien cursos però no s'inserien al mercat laboral; és a dir no seguien l'evolució de la població general de passar de l'etapa formativa a l'etapa productiva i/o d'incorporació al món de les empreses.Però poc a poc les entitats es van anar proposant la inserció laboral en empreses ordinàries. Fins i tot les més institucionals o residencials han fet itineraris de sortida de persones de tallers ocupacionals i/o centres especials d'ocupació cap a empreses del mercat laboral obert.

També hem de dir que a partir de mitjans dels anys 90 aquesta metodologia s'ha vist molt potenciada pel finançament del Fons Social Europeu.

Tot i així cal apuntar que els èxits aconseguits, al llarg d'aquest anys, ha fet possible que hagin sortit iniciatives TAS pràcticament per totes les Comunitats Autònomes.

 

 

 

Breu Història

 

                          

 

Com a sistema de suport estructurat, el Treball amb Suport neix a finals dels 70 als Estats Units amb autors com Paul Wehman (1981), Frank Rusch (1986), David Mank (1986)... que demostraren que moltes de les persones rebutjades pels centres especials de treball- considerades no aptes per a una ocupació competitiva- podien fer feina si se'ls donava el suport que cada un d'ells necessitava.

De mica en mica, combinant la teoria i la pràctica, es va anar configurant el TAS com un sistema eficaç d'acompanyament en la inserció laboral, que feia possible la participació en la societat dels ciutadans amb discapacitats significatives, sense que el seu nivell requerit de suport fos causa d'exclusió per a ningú.

Al principi aquesta metodologia es va començar a experimentar en algunes universitats dels EUA i suposà un canvi substancial en la concepció dels serveis d'atenció i/o rehabilitació de les persones amb discapacitats severes, estenent-se posteriorment a altres països i a altres tipus de discapacitat.