Empreses adherides

Videos i presentacions

Dades i Situació actual

 

El TAS és una metodologia que s'empra des de fa més de vint anys comptant amb la confiança dels usuaris, de les famílies i de molts empresaris que l'han anat coneixent i ha esdevingut una opció més, una possibilitat d'elegir a l'hora d'accedir al mercat laboral.

Però això requereix seguretat i estabilitat en el finançament i en el suport per part de l'Administració.El procés del TAS sovint implica més temps del que inclouen les convocatòries actuals del SOIB. Per altre banda la urgència  que hi havia en la  regulació del TAS, no ha resolt aquest tema bàsicament per la següent rao:

A pesar de les diferentes esmenes fetes des de la Mesa als distints esborranys de la normativa, per mitjà de diferents interlocutors no es va conseguir ajustar-la a la concepció i característiques del model Treball amb suport amb el que es treballa a les illes.Per això el Real Decret 870/2007, de 2 de juliol no ha resolt els temes que des de la Mesa es consideraven importants. S'esperava aquesta normativa amb gran il·lusió ja que es pensava que donaria resposta als temes de finançament,estabilitat i marc normatiu en el que fer feina.

La necessitat de la normativa que s'adapti a les característiques del model de les Illes no només es justifica en la necessitat  que les associacions comptin amb la cobertura legal i de finançament més adequada, sinó pel dret de les persones amb discapacitat a no ser discriminades i, per tant,a incorporar-se en el sistema regular de treball, rebent els suports, la instrucció i el seguiment que necessiten.

De totes maneres és positiu  que s'hagi fet la primera passa amb la normativa, i que a mesura que es vagi executant es pugui anar modificant i adaptant.

En quant a les convocatòries del SOIB s'haurà de continuar treballant per resoldre el tema de la continuïtat i estabilitat dels programes.

 


 

 

 

Evolució de les atencions i insercions 2001-2010

 

(font: Memòria anual de la Taula)

 Evolució de les atencions i insercions des de 2001 fins a 2010

     

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007
 
2008 2009 2010
Persones ateses
 
353
536
777
1133
992
898
1.167
1112 1414 1622
Persones amb feina
 
    192   300    423     493    529    567     728   608   709   700
Persones amb contractes indefinits
 
     84   137    129     154    176    230     262     259   284   291
Empreses col·laboradores
 
   141   191    234     348    314    340     357     365   461  404