Empreses adherides

Videos i presentacions

Consell Insular de Menorca

 

Des de la creació de la Direcció Insular de Treball i Formació l’any 1999, construïm les eines que ens ajudin aconseguir que el foment de la qualitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés a un lloc de feina acabi revertint en més i millor feina, i més i millors oportunitats per a tothom.

Per nosaltres la formació i l’adopció de criteris de gestió socialment responsable són les eines clau per a la millora de la competitivitat de les empreses menorquines.

La nostra missió és també atendre els col·lectius més desfavorits a l’hora de trobar feina a través de l’orientació professional i millorar així la seva integració, les seves possibilitats d’inserció, el manteniment dels seus llocs de feina i la seva promoció laboral.

Tot plegat en cooperació constant i actuant com a canal de les necessitats dels municipis de l’illa.

Per tal d’aconseguir aquests objectius es realitzen les actuacions següents:

  • Pla de formació contínua i ocupacional. Actuacions formatives dissenyades amb l’objectiu de millorar la competitivitat i promoció de les persones ocupades i facilitar la inserció laboral de les persones desocupades.
  • Servei de Tutorització per a Nous Emprenedors. Adreçat a qualsevol persona interessada a posar en marxa una idea de negoci. Oferim acompanyament personalitzat, ajut per a l’elaboració d’un pla de negoci, suport a la recerca de finançament i assessorament tècnic.
  • Servei d’Orientació Laboral. Adreçat a qualsevol persona d’entre 16 i 64 anys en situació d’atur interessada a formar-se, trobar feina o millorar la seva situació laboral.

Programes d’inserció laboral adreçats a persones amb especials dificultats d’inserció amb l’objectiu de millorar la seva situació laboral mitjançant l’adquisició de les competències professionals i personals necessàries.

  • Itinerari integrat d’inserció laboral per a persones amb dificultats especials.
  • Itinerari Integrat d’inserció laboral per a persones amb discapacitat.
  • Programa d’inserció laboral per a persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció.

Projectes d’inserció laboral adreçats als col·lectius que presenten més dificultats per inserir-se. Aquests projectes inclouen una formació teòrica i pràctica en aquells sectors d’activitat laboral que presenten necessitats de personal qualificat.

  • Projectes d’inserció laboral.
  • Tallers educatius sobre coneixement del món laboral. Tallers dirigits a alumnes d’educació secundària, cicles formatius i batxillerat en què s’intenta dotar l’alumnat de les eines i coneixements necessaris per elaborar el seu projecte professional, tenint en compte una visió realista de la situació del mercat laboral a Menorca.
Localitzacions: 

Plaça Biosfera,  5 

07703 Maó

Contacte: 
Telf: 971 35 62 46
Fax: 971 36 82 16
Correu electrònic: alv.formacio@cime.es