Empreses adherides

Videos i presentacions

Centre Ocupacional ISLA

 

Qui som

El Centre Ocupacional ISLA pertany a l'Organització Mater Misericordiae. És un servei diürn que proporciona una activitat útil i terapèutica a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport ampli o generalitzat, que tenen dificultats per accedir a un lloc de treball normal o protegit. Facilita el seu ajustament personal, la seva preparació laboral i la seva integració social.

Destinataris

Persones majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual, amb necessitats de suport i amb possibilitat d'integrar-se en un clima socio-laboral.

Objectius

 • Proporcionar una atenció habilitant i integral, mitjançant programes d'habilitació ocupacional i d'ajustament personal i social, amb la finalitat d'aconseguir el major desenvolupament personal possible de persones amb discapacitat intel·lectual que no disposen d'un lloc de treball, oferint-los els suports que precisin perquè puguin dur una vida el més autònoma i normalitzada possible, tendint sempre a la seva major integració laboral.
 • Contribuir, a través de la formació i l'ocupació , a una major i més efectiva participació en la vida social, al desenvolupament de la seva autonomia personal i a la millora de la seva autoestima.
 • Afavorir el gaudir del major nivell de salut possible, habilitació física i hàbits de cura de si mateix, així com la incorporació de conductes sanes i l'evitació de riscos.
 • Possibilitar l'aprenentatge i desenvolupament de coneixements, habilitats i actituds tendents a augmentar la competències laborals amb vista a incrementar les seves possibilitats d'accés a l'ocupació remunerada.
 • Proporcionar assessorament i suport a la família.

Activitats / Funcions

 • Activitats Ocupacionals (teràpia ocupacional)
  • Horticultura i jardineria
  • Realització de figures i objectes decoratius de cartró pedra
  • Costura
  • Muntatge de caixes de cartró
  • Elaboració de taps de cera
  • Elaboració de paper reciclat
  • Empaquetat de productes de ferreteria
 • Orientació i Inserció Laboral
  • Formació ocupacional
  • Inserció laboral
 • Activitats complementàries
  • Pedagogia terapèutica
  • Formació habilitadora pre-laboral
  • Ajustament personal i social
  • Programa d'Autogestors
 • Departaments
  • Atenció Socio-Familiar
  • Orientació Psicològica
  • Fisioteràpia

Vinculacions

El Centre Ocupacional manté una coordinació interna amb el servei d'Habitatges Tutelats i els departaments de Mater Misericordiae de:

 • Atenció Socio-Familiar
 • Psicologia
 • Fisioteràpia

El Centre participa en un espai de coordinació tècnica amb altres centres similars agrupats en FEAPS Balears.

Localitzacions: 

Centre Ocupacional ISLA

C/ Gabriel Carbonell, 105 Palma de Mallorca 07008

ORGANITZACIÓ MATER

C/ Francesc Julià, 54 Palma 07008

Contacte: 
Telèfon: 971 76 00 10
Fax: 971 76 37 51
Correu electrònic: boni@orgmater.org