Empreses adherides

Videos i presentacions

ASPAS - Associació de Pares de Sords

 

ASPAS és una Associació no lucrativa legalment constituïda el 3 de setembre de 1977.

Missió del servei

La missió d'ASPAS és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat auditiva, fent especial referència a la seva rehabilitació i integració dins tots els àmbits, i l'atenció a les seves famílies.

ASPAS treballa per..

  • Crear i fomentar tot tipus d'activitats per aconseguir el desenvolupament humà i la integració social de les persones amb discapacitat auditiva, en especial les referides a la seva educació i formació.

  • La reeducació i/o rehabilitació de les persones amb discapacitat auditiva, així com l'orientació i assistència als mateixos i als seus pares o tutors.
  • La defensa pel ple reconeixement i respecte dels drets de les persones amb discapacitat auditiva dins l'àmbit escolar, social i laboral.

Els serveis que s'ofereixen són:

  1. Servei d'Atenció i Assessorament a Famílies.
  2. Servei de Logopèdia
  3. Servei d'Orientació i Inserció Laboral
  4. Servei de Suport Psicosocial
  5. Servei d'Assistència Psicològica

ASPAS, a més de formar part de la Taula per a la Inserció Laboral, forma part de:

NOM ÀMBIT TERRITORIAL

FIAPAS

Federació Espanyola d'Associacions de Pares i Amics de Sords


ESTATAL


TAULA PER A L'ACCESSIBILITAT DEL CONSELL DE MALLORCA 


LOCAL

Institut Mallorqui d'Afers Socials


CONSELL ASSESSOR PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA


AUTONÒMIC

Conselleria d'Interior i Funció Pública

 

 

Localitzacions: 

 

C/ Ramón Nadal,4

07010 Palma

 


Avda. Jaume I, nº 57, baixos A

Inca

 


C/ Pio XII, nº 21, 2º B

Manacor

Contacte: 
Telèfon: 971 45 81 50
Fax: 971 28 07 86
Correu electrònic: administracion@aspasmallorca.com